Příspěvky pro pojištěnce VZP500 Kč na školní, školkový program i na víkendové kurzy


Až 500 Kč na pravidelné pohybové aktivity organizované školou – kurz bruslení v rámci školy/školky – doklad vystaví škola či školka

Až 500 Kč na pravidelné pohybové aktivity organizované mimo školu – víkendová škola bruslení (permanentka) – doklad vystaví DDB


Jak získat příspěvek?


K získání příspěvku je nutné předložit doklad o zaplacení dané aktivity, který nesmí být starší jak 3 měsíce, a to na kterékoli pobočce VZP nebo jej zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Při osobní návštěvě pracoviště VZP je nutné mít sebou doklad totožnosti (tj. občanský průkaz), průkaz pojištěnce, příp. rodný list dítěte. Zažádat o příspěvek je možné nejpozději do 30. 11. 2019.

Příspěvek je určen dětem ve věku do 18 let.

Příspěvek je poskytován bezhotovostním převodem na účet žadatele.