Školní program kurzů Děti do bruslíVýuka ledního bruslení pro děti předškolního věku a žáky 1. stupně základních škol

pod vedením profesionálních trenérů spolku Děti do bruslí. Bruslíme ve 3 krajích: Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, na 8 zimních stadionech: Telč, Jindřichův Hradec, Soběslav, M. Budějovice, Havlíčkův Brod, Č. Budějovice, Bystřice nad Pernštejnem, Znojmo


Do projektu je zapojeno přes 60 měst a obcí a 110 škol

Školní kurzy bruslení probíhají ve třech ročních obdobích:
podzim (září – prosinec)
zima (leden – březen)
jaro (duben – květen)

Úrazové pojištění dětí ve školním programu zajišťuje generální partner spolku Děti do bruslí – Pojišťovna VZP


Příspěvek 800 Kč na školní program bruslení od VZP ČR


Až 800 Kč na pravidelné pohybové aktivity organizované školou pro pojištěnce VZP (doklad potvrdí škola)

Jak získat příspěvek?


K získání příspěvku je nutné předložit doklad o zaplacení dané aktivity, který nesmí být starší jak 3 měsíce,
a to na kterékoli pobočce VZP nebo jej zaslat poštou spolu se Žádostí o příspěvek z fondu prevence.

Při osobní návštěvě pracoviště VZP je nutné mít sebou doklad totožnosti (tj. občanský průkaz), průkaz pojištěnce, příp. rodný list dítěte.
Zažádat o příspěvek je možné nejpozději do 30. 11. 2021.

Příspěvek je určen dětem ve věku do 18 let.

Příspěvek je poskytován bezhotovostním převodem na účet žadatele.


Nabídka bruslí, helem a tkaniček v našem e-shopu

brusle připravíme dětem na první hodinu kurzu bruslení včetně broušení


Nabízíme hromadné broušení bruslí pro školy

Kontakt na brusírnu:
brusirna@detidobrusli.cz