Příspěvky VZP ČR

Záštita Vysočiny
22. 10. 2020
Skills dovednosti
2. 12. 2020

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR každoročně přispívá svým pojištěncům na aktivity související s péčí o zdraví, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

 

Žádost o příspěvek od VZP ČR ve výši 1.000 Kč lze podat na kurz bruslení ve školním programu i víkendovou školu bruslení. Informace k příspěvku od pojišťovny jsou uvedeny na webových stránkách VZP ČR: https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti/pohybove-aktivity

 

Žádost o příspěvek ke stažení:

školní program (žádost potvrdí škola)

víkendová škola bruslení (žádost potvrdí DDB)

 

Žádost o příspěvek z prostředků fondu prevence vyčleněných na rok 2020 musí být podána nejpozději do 30. 12. 2020.