Bechyně

Registrace MŠ/ZŠ
3. 9. 2021

Město Bechyně dbá na prevenci úrazů u dětí

 

Tento týden jsme předali panu starostovi města Ing. Pavlu Houdkovi a panu místostarostovi města Ing. Jiřímu Rejlkovi 100 ks multifunkčních helem, které město věnuje místním mateřským a základním školám.

 

Helmy děti z Bechyně využijí celoročně na řadu sportovních školních aktivit díky odnímatelné mřížce.