Dětská obezita

Krasobruslení v Telči a M. Budějovicích
18. 1. 2017
Horácké noviny
8. 2. 2017

MUDr.Miroslav Toms

 

Jako pediatr vím, že pohyb je pro zdravý rozvoj dítěte nezbytný hned z mnoha důvodů. Jako lékař zabývající se dětskou obezitou vím, že správné množství pohybových aktivit je nezbytnou částí úspěšného léčebného plánu dětské obezity.

Pohyb je přirozenou a nutnou součástí zdravého životního stylu dítěte a dospělí by měli vytvářet podmínky pro bezpečné provozování pohybových aktivit a připravovat širokou nabídku možností, aby si děti mohly vyzkoušet, která z nich jim nejvíce vyhovuje. Dítě předškolního věku má ještě vývojově danou spontánní potřebu pohybu a je důležité, aby dospělí tuto potřebu nejen nepotlačovali, ale naopak podporovali a vypěstovali v dítěti pozitivní vztah k pohybu jako takovému, což se v pozdějším věku až tak snadno nedaří.

Předškolní dítě vyžaduje různorodou pohybovou aktivitu v zábavné formě, která má všestranný charakter a rozvíjí hlavně obratnost a tělesnou koordinaci. Ideální je kombinovat spontánní aktivity s činností řízenou, organizovanou, vedenou s určitou pravidelností a cílem. Odborné pediatrické postupy doporučují, aby dítě předškolního věku mělo denně minimálně 60 min. pohybových aktivit střední intenzity.

V dnešní době dramaticky narůstá dětské obezity spolu s nárůstem statických, pohybově pasívních činností už v předškolním věku. Proto velmi vítám a podporuji projekt “Děti do bruslí”, který přináší novou vhodnou sportovní aktivitu využívající stávající ne zcela využité zimní stadiony.

Zapojit se do této činnosti doporučuji všem dětem, svým pacientům zvláště.

 

   MUDr. Miroslav Toms

pediatr specialista, Jindřichův Hradec

 

http://www.toms-pediatr.webnode.cz

http://www.detskaobezita.cz